Aangepaste oefentaken instellen

Naast het volledige automatische adaptieve algoritme is het óók mogelijk om aanvullende en/of vervangende oefeningen te selecteren. Dit kan niet alleen worden ingesteld voor ieder individueel kind maar ook voor een gehele groep tegelijk! Zo kan bijvoorbeeld voor de hele groep een extra oefening worden ingesteld waarmee de spellingregel kan worden geoefend die op dat moment in de klas wordt behandeld. En voor zeer zwakke spellers kan bijvoorbeeld (naast het al automatisch aangepaste niveau) aanvullende oefening worden ingesteld die overeen komt met het programma dat tijdens de Remedial Teaching wordt aangeboden. U kunt dus geheel zelf bepalen op welke manier het oefenprogramma wordt ingevuld.

Aantal oefentaken instellen

Voor ieder kind wordt dagelijks een nieuwe takenlijst aangemaakt en in de instellingen kunt u zelf bepalen hoeveel taken van iedere type worden toegevoegd aan de lijst. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen optimaal automatiseren als er met regelmaat en kort wordt geoefend. In Taalblobs wordt de leerstof daarom aangeboden in de vorm van een takenlijst met een uitgebalanceerd oefenprogramma voor de betreffende oefendag. Op deze manier worden iedere dag de juiste opdrachten door het kind gemaakt en kan een optimaal leerrendement worden behaald.

aantal oefentaken instellen
opbouw van een raamwerk van spellingregels
overige oefeninstellingen

Overige oefeninstellingen

Tot slot zijn er nog enkele overige instellingen waarbij o.a. kan worden aangegeven op welke manier de woorden gesplitst moeten worden door het kind. Op deze manier kan optimaal worden aangesloten bij het lesprogramma van school.