AUTOMATISCH EN OP MAAT OEFENEN

Taalblobs is een adaptief leerprogramma dat het niveau van de aangeboden lesstof automatisch aanpast aan de leerling. Door middel van het ingebouwde adaptieve algoritme selecteert het programma volledig automatisch precies de juiste leertaken voor een leerling.

Een slim algoritme

Binnen het programma worden meer dan honderd(!) woordkenmerken en spellingregels voortdurend bijgehouden waardoor op ieder moment exact de juiste woorden kunnen worden aangeboden. Als een leerling bijvoorbeeld in diverse oefeningen fouten maakt tegen een bepaalde spellingregel dan wordt automatisch deze spellingregel herhaald door een woordgroep aan te bieden waarin deze spellingregel voorkomt.

Hulp op maat

Alle getypte woorden worden direct nagekeken en het kind krijgt geheel automatisch direct de feedback die het nodig heeft om snel en effectief te kunnen oefenen.

De leerkracht faciliteren

De visie van Taalblobs is dat het programma de leerkracht moet ontlasten door een aantal tijdrovende taken automatisch over te nemen. Een goed adaptief algoritme selecteert automatisch de juiste leertaken en bovendien worden alle vorderingen automatisch bijgehouden door het programma. Hierdoor zal de leerkracht uiteindelijk meer tijd overhouden voor de dingen waar het echt om gaat, namelijk: lesgeven.

Gemakkelijk voor ouders

Doordat Taalblobs al de didactiek uit handen neemt, is het programma bij uitstek geschikt voor ouders die hun kind extra oefening voor de spelling willen bieden.