De didactiek achter taalblobs

Taalblobs is ontwikkeld door RT Amersfoort, een praktijk voor Remedial Teaching waar al jaren lang gespecialiseerde behandeltrajecten worden verzorgd voor o.a. spelling en dyslexie. Het expertise van dit instituut is in het programma Taalblobs gecombineerd met de modernste technische mogelijkheden wat heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogstaand programma dat nu voor iedereen beschikbaar is.

Taalblobs is methode onafhankelijk en kan naast iedere gangbare taalmethode gebruikt worden. Het didactische programma is onder te verdelen in verschillende leerfases die in grote lijnen doorlopen worden van groep 3 tot groep 8:

Het klankbord toegepast
Opbouwen van de klank-tekenkoppeling met het klankbord

opbouwen van de klank-tekenkoppeling

Beginnende lezers en spellers zullen een bewustzijn moeten ontwikkelen van de verschillende klanken en lettertekens die voorkomen binnen de Nederlandse taal en bovendien moet een grondig raamwerk worden opgebouwd hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn.

In de eerste oefenonderdelen van Taalblobs worden uitsluitend korte klankzuivere woorden aangeboden die volledig zijn op te bouwen uit de individuele losse klanken. Hierbij wordt o.a. gebruikt gemaakt van het klankbord waarop de verschillende klanken overzichtelijk en systematisch gegroepeerd zijn.

opbouw van een raamwerk van spellingregels

Als de losse klanken en de klankzuivere woorden zijn behandeld, zal ik de volgende fase van de leerontwikkeling een systematisch raamwerk van spellingregels worden opgebouwd. In Taalblobs worden de essentiële spellingregels uitvoerig en systematisch aangeboden in de standaard leerlijn van het programma.

Tijdens het oefenen wordt automatisch feedback gegeven die refereert aan de spellingregel waarin door het kind een foutje is gemaakt en bovendien worden door het adaptieve algoritme de spellingregels waar het kind nog moeite mee heeft automatisch extra herhaald.

De verlengingsregel d-t
opbouw van een raamwerk van spellingregels
Het klankbord toegepast
De spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen

De spellingregels in woorden met meerdere lettergrepen

Bij de juiste spelling van woorden met meerdere lettergrepen is het noodzakelijk dat het kind de woorden correct kan verdelen in klankgroepen. In Taalblobs wordt deze essentiële splitsvaardigheid aanvankelijk geïsoleerd geoefend in hier speciaal voor ontwikkelde oefenspellen.

Vervolgens wordt de vaardigheid van het splitsen ingezet bij het spellen van woorden met meerdere lettergrepen waarbij nadrukkelijk de structuur van de klankgroepen wordt gebruikt om verschillende spellingregels correct toe te passen. Bij verschillende spellen worden de woorden bijvoorbeeld per klankgroep voorgelezen en moet het kind op systematische wijze de aangeleerde regels ook per klankgroep toepassen waarmee uiteindelijk het gehele woord is gespeld.

Weetwoorddelen en leenwoorden

Een laatste belangrijke groep woorden bevat woorddelen die niet volgens het vaste patroon van de klankstructuur of de spellingregels gespeld kunnen worden.

Voor de gelijkklinkende klanken (denk bijvoorbeeld aan /ei/ en /ij/) zijn verschillende sorteerspellen toegevoegd en voor de leenwoorden uit de hogere groepen zijn enkele extra uitdagende oefenspelletjes toegevoegd die goed aansluiten bij de beleving van leerlingen uit groep 7 en 8.

Het klankbord toegepast
Weetwoorddelen en leenwoorden