Vorderingen bijhouden

Als leerkracht is het belangrijk dat goed in de gaten kan worden gehouden hoe het leerproces verloopt. Taalblobs is voorzien van een zeer uitgebreid leerlingvolgsysteem dat door de leerkracht op ieder willekeurig moment kan worden geraadpleegd en waarmee de verschillende facetten van de vorderingen op een gedetailleerd niveau kunnen worden gevolgd. Hieronder ziet u enkele onderdelen van het leerlingvolgsysteem nader toegelicht:

Voortschrijdend niveau

Hier is exact na te gaan hoe de vorderingen ten aanzien van de spelling over de tijd verlopen. Dit is handig om bijvoorbeeld in te schatten of de leerling voldoend vordering maakt en of eventueel aanvullende actie door de docent moet worden ondernomen.

aantal oefentaken instellen
voortschrijdend niveau van de spelling

Oefenfrequentie

In deze panelen is op een overzichtelijke manier de oefenfrequentie van de afgelopen 7 dagen weergegeven.

aantal oefentaken instellen
oefenfrequentie

Analyse spelfouten

Continu wordt per leerling bijgehouden welke fouten er in de verschillende spellingcategorie├źn worden gemaakt. U kunt de fout geschreven woorden per categorie raadplegen waarbij met rood is aangegeven welke letters en klanken in het woord verkeerd zijn gespeld door de leerling.

aantal oefentaken instellen
analyse van de spelfouten

Voortgang in programma

Voor het instellen van de juiste aangepaste oefening kan het handig zijn te weten waar de leerling zich bevindt in de leerlijn van het programma. In dit overzicht is snel en exact na te gaan voor hoeveel procent de leerling een bepaalde woordgroep heeft afgerond.

aantal oefentaken instellen
voortgang in het programma

Spelvoorkeur

Van iedere leerling wordt bijgehouden welke spelletjes het vaakst door het kind gekozen worden

aantal oefentaken instellen
voorkeur van spellen

Oefengeschiedenis

Ook kunt u bij oefengeschiedenis exact nagaan welke oefentaken de leerling heeft uitgevoerd en wat het resultaten van de taken zijn geweest.

aantal oefentaken instellen
oefengeschiedenis