Inzetbaarheid: ook als er méér wordt gevraagd

leerlingen met dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis waarbij de ontwikkeling van de spelling aanzienlijk moeizamer verloopt dan bij reguliere leerlingen het geval is. Er is dus een extra grote noodzaak dat de hulpmiddelen en aangereikte oefenmaterialen optimaal aansluiten bij de leerbehoeften. Kinderen met dyslexie hebben doorgaans veel baat bij een systematischere opbouw waarbij is uitgegaan van de klank- en regelstructuur van woorden en deze structuur is zeer duidelijk aanwezig binnen het programma. Een groot voordeel van Taalblobs voor behandelaars is dat het oefenprogramma volledig handmatig kan worden aangepast, wat voor een optimale begeleiding een absolute voorwaarde is.

leerlingen met concentratieproblemen (ADD/ADHD)

Een andere groep van de zorgleerlingen heeft niet zozeer specifieke problemen met het eigen maken van de lesstof maar met het gefocust blijven tijdens de uitleg en het oefenproces. Kinderen uit deze groep zijn tijdens het oefenen dikwijls snel afgeleid komen daardoor effectief aan minder oefening toe dan een reguliere leerling. In Taalblobs wordt met deze leerlingen rekening gehouden doordat voortdurend wisselende spelletjes worden aangeboden die kinderen doorgaans leuk vinden om te doen. Door deze vorm van ‘spelend leren’ is het dus makkelijker om de concentratie vast te houden. Bovendien wordt binnen de oefening van het programma zelf de didactische opdracht regelmatig kort afgewisseld door een kort spelelement waardoor de gevraagde concentratieboog altijd minimaal blijft. Tot slot heeft Taalblobs verschillende beloningselementen (spaarkaarten, beloningsspelletjes, nieuwe spelletjes verdienen) waardoor ook op langere termijn de motivatie wordt vastgehouden.

NT-2

Niet ieder kind in het basisonderwijs is van jongs af aan opgevoed met de Nederlandse taal als moedertaal en het bieden van adequate oefenmaterialen aan kinderen met een forse taalachterstand kan voor scholen een flinke uitdaging zijn. Taalblobs biedt op verschillende manieren extra ondersteuning aan kinderen met een anderstalige achtergrond. In Taalblobs is bij een groot aantal woorden aanvullend en ondersteunend beeldmateriaal toegevoegd zodat tijdens het aanbieden van de woorden duidelijk wordt wat de betekenis van het woord is. Verder zijn ALLE woorden door een logopediste met een zeer duidelijke uitspraak ingesproken (dus geen tekst-naar-spraak computerstem) waardoor de woorden altijd goed verstaanbaar zijn. (Als er voldoende vraag naar blijkt te zijn dan zal Taalblobs in de toekomst mogelijk worden uitgebreid met een woordenschat module).

Hoogbegaafde leerlingen

Aan de bovenzijde van het spectrum is binnen Taalblobs ook voor de zeer sterke leerling altijd voldoende uitdaging beschikbaar. Taalblobs beschikt immers over een adaptief algoritme en bij een zeer sterke leerling zullen automatisch moeilijkere woordgroepen worden aangeboden. Ook zijn in het programma enkele woordgroepen met zeer uitdagende leenwoorden opgenomen waardoor er altijd voldoende uitdaging blijft.